Gà ác tiềm thuốc bắc Vinh Hòa, Phường 5

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 16 Đ. Cao Thắng, Phường 5, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 028 3830 0674
Trang web foody.vn
Vị trí chính xác 107.689.869, 1.066.834.825


Địa chỉ Gà ác tiềm thuốc bắc Vinh Hòa ở đâu?

16 Đ. Cao Thắng, Phường 5, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giờ làm việc của Gà ác tiềm thuốc bắc Vinh Hòa như thế nào?

Thứ Bảy:[Mở cửa cả ngày], Chủ Nhật:[Mở cửa cả ngày], Thứ Hai:[Mở cửa cả ngày], Thứ Ba:[Mở cửa cả ngày], Thứ Tư:[Mở cửa cả ngày], Thứ Năm:[Mở cửa cả ngày], Thứ Sáu:[Mở cửa cả ngày]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Quán Gà Ta Trung Hiếu, Bà Điểm