FPT Shop, Ấp 4

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 376 ĐT883, Ấp 4, Châu Thành, Bến Tre, Việt Nam
Số điện thoại 1800 6601
Trang web fptshop.com.vn
Vị trí chính xác 10.304.574.899.999.900, 1.063.912.434


Địa chỉ FPT Shop ở đâu?

376 ĐT883, Ấp 4, Châu Thành, Bến Tre, Việt Nam

Giờ làm việc của FPT Shop như thế nào?

Thứ Sáu:[08:00-22:00], Thứ Bảy:[08:00-22:00], Chủ Nhật:[08:00-22:00], Thứ Hai:[08:00-22:00], Thứ Ba:[08:00-22:00], Thứ Tư:[08:00-22:00], Thứ Năm:[08:00-22:00]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Cửa hàng ĐTDĐ D & T, Hiệp Tân