Điện thờ Phật Mẫu Long Bình, Long Bình

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 698 QL22B, Long Bình, Hoà Thành, Tây Ninh, Việt Nam
Số điện thoại 0276 3844 496
Trang web
Vị trí chính xác 11.244.488.599.999.900, 1.061.306.649


Xem thêm:  Thánh thất Long Giang, ấp Bảo