Dịch Vụ Cho Thuê Bàn Ghế – Cổng Hoa Tấn, Thạnh Lộc

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 83/3, Hà Huy Giáp, Phường Thạnh Xuân, Quận 12, Thành Phố Hồ Chí Minh, Thành Phố Hồ Chí Minh, Thạnh Lộc, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 0765 868 009
Trang web
Vị trí chính xác 10.885.809, 1.066.823.881


Địa chỉ Dịch Vụ Cho Thuê Bàn Ghế - Cổng Hoa Tấn ở đâu?

83/3, Hà Huy Giáp, Phường Thạnh Xuân, Quận 12, Thành Phố Hồ Chí Minh, Thành Phố Hồ Chí Minh, Thạnh Lộc, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giờ làm việc của Dịch Vụ Cho Thuê Bàn Ghế - Cổng Hoa Tấn như thế nào?

Thứ Sáu:[08:00-18:30], Thứ Bảy:[08:00-18:30], Chủ Nhật:[08:00-18:30], Thứ Hai:[08:00-18:30], Thứ Ba:[08:00-18:30], Thứ Tư:[08:00-18:30], Thứ Năm:[08:00-18:30]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Tiệm Ảnh Dưỡng, Khu Phố 2