DHL Huyện Nhà Bè – Gửi hàng đi nước ngoài Huyện Nhà Bè, Phước Kiển

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 32 Đ. Lê Văn Lương, Phước Kiển, Nhà Bè, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 094 177 83 38
Trang web chuyenphatdhl.com.vn
Vị trí chính xác 107.088.199, 1.067.026.953


Địa chỉ DHL Huyện Nhà Bè - Gửi hàng đi nước ngoài Huyện Nhà Bè ở đâu?

32 Đ. Lê Văn Lương, Phước Kiển, Nhà Bè, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giờ làm việc của DHL Huyện Nhà Bè - Gửi hàng đi nước ngoài Huyện Nhà Bè như thế nào?

Chủ Nhật:[07:00-21:00], Thứ Hai:[07:00-21:00], Thứ Ba:[07:00-21:00], Thứ Tư:[07:00-21:00], Thứ Năm:[07:00-21:00], Thứ Sáu:[07:00-21:00], Thứ Bảy:[07:00-21:00]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Nasco Express, P.15