Cửa hàng Viettel Tân Tạo, 700000

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 940 Tỉnh lộ 10, Phường Tân Tạo, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh – Zip code, 700000, Việt Nam
Số điện thoại 028 6260 2432
Trang web viettel.vn
Vị trí chính xác 107.560.979, 10.660.498.989.999.900


Địa chỉ Cửa hàng Viettel Tân Tạo ở đâu?

940 Tỉnh lộ 10, Phường Tân Tạo, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh – Zip code, 700000, Việt Nam

Giờ làm việc của Cửa hàng Viettel Tân Tạo như thế nào?

Chủ Nhật:[08:00-20:00], Thứ Hai:[08:00-20:00], Thứ Ba:[08:00-20:00], Thứ Tư:[08:00-20:00], Thứ Năm:[08:00-20:00], Thứ Sáu:[08:00-20:00], Thứ Bảy:[08:00-20:00]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Viettel Trảng Bàng, Xuyên Á