Cửa Hàng Vải Áo Dài Lan Chi, Phường 7

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 466 Lý Thường Kiệt, Phường 7, Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh 70000, Việt Nam
Số điện thoại 028 3864 3039
Trang web business.site
Vị trí chính xác 107.862.648, 1.066.538.819


Địa chỉ Cửa Hàng Vải Áo Dài Lan Chi ở đâu?

466 Lý Thường Kiệt, Phường 7, Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh 70000, Việt Nam

Giờ làm việc của Cửa Hàng Vải Áo Dài Lan Chi như thế nào?

Thứ Bảy:[09:00-18:00], Chủ Nhật:[09:00-18:00], Thứ Hai:[09:00-18:00], Thứ Ba:[09:00-18:00], Thứ Tư:[09:00-18:00], Thứ Năm:[09:00-18:00], Thứ Sáu:[09:00-18:00]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Giày Khiêu Vũ Bơ, Phường 2