Cửa Hàng Trang Sức PNJ Coop Trảng Bàng, Trảng Bàng

Thông tin địa điểm

Địa chỉ KP. Lộc An, TX, Trảng Bàng, Tây Ninh 80000, Việt Nam
Số điện thoại 1800 545457
Trang web pnj.com.vn
Vị trí chính xác 110.306.876, 10.635.613.479.999.900


Địa chỉ Cửa Hàng Trang Sức PNJ Coop Trảng Bàng ở đâu?

KP. Lộc An, TX, Trảng Bàng, Tây Ninh 80000, Việt Nam

Giờ làm việc của Cửa Hàng Trang Sức PNJ Coop Trảng Bàng như thế nào?

Thứ Bảy:[07:30-21:30], Chủ Nhật:[07:30-21:30], Thứ Hai:[07:30-21:30], Thứ Ba:[07:30-21:30], Thứ Tư:[07:30-21:30], Thứ Năm:[07:30-21:30], Thứ Sáu:[07:30-21:30]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Tiệm vàng Quốc Bảo Lâm, P