Cửa Hàng Thực Phẩm, Ấp Phước Hậu

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 3844+M4H, Ấp Phước Hậu, Trảng Bàng, Tây Ninh, Việt Nam
Số điện thoại 0398 625 785
Trang web
Vị trí chính xác 11.056.682.799.999.900, 1.063.053.549


Địa chỉ Cửa Hàng Thực Phẩm ở đâu?

3844+M4H, Ấp Phước Hậu, Trảng Bàng, Tây Ninh, Việt Nam

Giờ làm việc của Cửa Hàng Thực Phẩm như thế nào?

Thứ Bảy:[07:30-20:00], Chủ Nhật:[07:30-20:00], Thứ Hai:[07:30-20:00], Thứ Ba:[07:30-20:00], Thứ Tư:[07:30-20:00], Thứ Năm:[07:30-20:00], Thứ Sáu:[07:30-20:00]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên Thực Phẩm T&H Việt Nam, TT. Hoà Thành