Cửa Hàng Phụ Tùng Xe Lê Tấn, Phường 11

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 56 Đ. Tái Thiết, Phường 11, Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 028 3865 2327
Trang web
Vị trí chính xác 107.913.996, 1.066.513.858


Địa chỉ Cửa Hàng Phụ Tùng Xe Lê Tấn ở đâu?

56 Đ. Tái Thiết, Phường 11, Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giờ làm việc của Cửa Hàng Phụ Tùng Xe Lê Tấn như thế nào?

Thứ Bảy:[Mở cửa cả ngày], Chủ Nhật:[08:30-18:30], Thứ Hai:[08:30-18:30], Thứ Ba:[08:30-18:30], Thứ Tư:[08:30-18:30], Thứ Năm:[08:30-18:30], Thứ Sáu:[08:30-18:30]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Cửa Hàng Hồng Nga, TT. Châu Thành