Công Ty TNHH Xây Dựng – Thương Mại Nền Móng Số 1

Địa chỉ: A19/09, Đường 23/8 Phường 8 Bạc Liêu

Số điện thoại: 0291 3502 759

Trang web:

Giờ mở cửa:

Chỉ đường: 92.962.179,10.570.979.009.999.900 (tọa độ chính xác)

Hình ảnh:


Hỏi: Địa chỉ Công Ty TNHH Xây Dựng – Thương Mại Nền Móng Số 1 ở đâu?

Trả lời: A19/09, Đường 23/8 Phường 8 Bạc Liêu

Hỏi: Số điện thoại của Công Ty TNHH Xây Dựng – Thương Mại Nền Móng Số 1 là bao nhiêu?

Trả lời: 0291 3502 759

Hỏi: Công Ty TNHH Xây Dựng – Thương Mại Nền Móng Số 1 mở cửa lúc mấy giờ?

Trả lời:

Hỏi: Website của Công Ty TNHH Xây Dựng – Thương Mại Nền Móng Số 1 là gì?

Trả lời:


7,Công Ty TNHH Xây Dựng – Thương Mại Nền Móng Số 1,A19/09, Đường 23/8,Phường 8,Bạc Liêu,Vietnam,2,Công Ty TNHH Xây Dựng – Thương Mại Nền Móng Số 1, A19/09, Đường 23/8, Phường 8, Bạc Liêu, Vietnam,1,A19/09, Đường 23/8, Phường 8, Bạc Liêu, Vietnam,4,Bac Lieu, VietnamPhường 8, Bạc Liêu,A19/09, Đường 23/8,A19/09, Đường 23/8,Bac Lieu,,Bạc Liêu, Bac Lieu,VN

Xem thêm:  Dai Thanh Investment And Commercial Construction Joint Stock Company