Công Ty TNHH Xây Dựng Thương Mại Lê Thanh

Địa chỉ: 563, Trần Hưng Đạo, Thành Phố Sóc Trăng, Tỉnh Sóc Trăng Phường 3 Sóc Trăng

Số điện thoại: 0299 2240 262

Trang web:

Giờ mở cửa:

Chỉ đường: 95.849.113,10.596.407.959.999.900 (tọa độ chính xác)

Hình ảnh:


Hỏi: Địa chỉ Công Ty TNHH Xây Dựng Thương Mại Lê Thanh ở đâu?

Trả lời: 563, Trần Hưng Đạo, Thành Phố Sóc Trăng, Tỉnh Sóc Trăng Phường 3 Sóc Trăng

Hỏi: Số điện thoại của Công Ty TNHH Xây Dựng Thương Mại Lê Thanh là bao nhiêu?

Trả lời: 0299 2240 262

Hỏi: Công Ty TNHH Xây Dựng Thương Mại Lê Thanh mở cửa lúc mấy giờ?

Trả lời:

Hỏi: Website của Công Ty TNHH Xây Dựng Thương Mại Lê Thanh là gì?

Trả lời:


7,Công Ty TNHH Xây Dựng Thương Mại Lê Thanh,563, Trần Hưng Đạo, Thành Phố Sóc Trăng, Tỉnh Sóc Trăng,Phường 3,Sóc Trăng,Vietnam,2,Công Ty TNHH Xây Dựng Thương Mại Lê Thanh, 563, Trần Hưng Đạo, Thành Phố Sóc Trăng, Tỉnh Sóc Trăng, Phường 3, Sóc Trăng, Vietnam,1,563, Trần Hưng Đạo, Thành Phố Sóc Trăng, Tỉnh Sóc Trăng, Phường 3, Sóc Trăng, Vietnam,4,Soc Trang, VietnamPhường 3, Sóc Trăng,563, Trần Hưng Đạo, Thành Phố Sóc Trăng, Tỉnh Sóc Trăng,563, Trần Hưng Đạo, Thành Phố Sóc Trăng, Tỉnh Sóc Trăng,Soc Trang,,Sóc Trăng, Soc Trang,VN