CÔNG TY TNHH SX TM DV BA MỌI ( Trang Trại Nho Ba Mọi) – Phước Thuận

Địa chỉ: Thôn Hiệp Hòa, Phước Thuận, Phước Thuận, Ninh Phước, Ninh Thuận, Việt Nam

Số điện thoại: 091 814 35 55

Trang web:

Bản đồ chỉ đường: 115.863.024,10.895.671.589.999.900 (tọa độ chính xác)

Hình ảnh:


Hỏi: Địa chỉ CÔNG TY TNHH SX TM DV BA MỌI ( Trang Trại Nho Ba Mọi) ở đâu?

Trả lời: Thôn Hiệp Hòa, Phước Thuận, Phước Thuận, Ninh Phước, Ninh Thuận, Việt Nam

Hỏi: Số điện thoại của CÔNG TY TNHH SX TM DV BA MỌI ( Trang Trại Nho Ba Mọi) là bao nhiêu?

Trả lời: 091 814 35 55

Hỏi: CÔNG TY TNHH SX TM DV BA MỌI ( Trang Trại Nho Ba Mọi) mở cửa lúc mấy giờ?

Trả lời: Thứ Bảy:[07:00-17:30], Chủ Nhật:[07:00-17:30], Thứ Hai:[07:00-17:30], Thứ Ba:[07:00-17:30], Thứ Tư:[07:00-17:30], Thứ Năm:[07:00-17:30], Thứ Sáu:[07:00-17:30]

Hỏi: Website của CÔNG TY TNHH SX TM DV BA MỌI ( Trang Trại Nho Ba Mọi) là gì?

Trả lời: 

Xem thêm:  Trại Ốc bươu đen Thanh Tong - Hoà Khánh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.