Công Ty TNHH Một Thành Viên Tư Vấn Và Xây Dựng Kiến Mỹ

Địa chỉ: Lô Z32, Đường Số 30, Quận Ninh Kiều, Thành Phố Cần Thơ Phường An Khánh Ninh Kiều

Số điện thoại: 090 310 02 50

Trang web:

Giờ mở cửa:

Chỉ đường: 10.038.204,1.057.550.634 (tọa độ chính xác)

Hình ảnh:


Hỏi: Địa chỉ Công Ty TNHH Một Thành Viên Tư Vấn Và Xây Dựng Kiến Mỹ ở đâu?

Trả lời: Lô Z32, Đường Số 30, Quận Ninh Kiều, Thành Phố Cần Thơ Phường An Khánh Ninh Kiều

Hỏi: Số điện thoại của Công Ty TNHH Một Thành Viên Tư Vấn Và Xây Dựng Kiến Mỹ là bao nhiêu?

Trả lời: 090 310 02 50

Hỏi: Công Ty TNHH Một Thành Viên Tư Vấn Và Xây Dựng Kiến Mỹ mở cửa lúc mấy giờ?

Trả lời:

Hỏi: Website của Công Ty TNHH Một Thành Viên Tư Vấn Và Xây Dựng Kiến Mỹ là gì?

Trả lời:


7,Công Ty TNHH Một Thành Viên Tư Vấn Và Xây Dựng Kiến Mỹ,Lô Z32, Đường Số 30, Quận Ninh Kiều, Thành Phố Cần Thơ,Phường An Khánh,Ninh Kiều,Cần Thơ, Vietnam,2,Công Ty TNHH Một Thành Viên Tư Vấn Và Xây Dựng Kiến Mỹ, Lô Z32, Đường Số 30, Quận Ninh Kiều, Thành Phố Cần Thơ, Phường An Khánh, Ninh Kiều, Cần Thơ, Vietnam,1,Lô Z32, Đường Số 30, Quận Ninh Kiều, Thành Phố Cần Thơ, Phường An Khánh, Ninh Kiều, Cần Thơ, Vietnam,4,Cần Thơ, VietnamAn Khánh, Ninh Kiều,Lô Z32, Đường Số 30, Quận Ninh Kiều, Thành Phố Cần Thơ,Lô Z32, Đường Số 30, Quận Ninh Kiều, Thành Phố Cần Thơ,Cần Thơ,,Ninh Kiều, Cần Thơ,VN