Công Ty TNHH Một Thành Viên Lương Thực, Thực Phẩm Xanh Sạch, Khu phố 4

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 52B Nguyễn Huệ, Khu phố 4, Hoà Thành, Tây Ninh, Việt Nam
Số điện thoại 0276 3830 254
Trang web
Vị trí chính xác 11.293.619, 10.613.138.579.999.900


Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Đại Lý Sữa 368, Phú Hoà