CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG MIỀN BẮC – JSC

Địa chỉ: 118 Trần Huy Liệu Trần Đăng Ninh TP. Nam Định

Số điện thoại: 0228 3836 617

Trang web:

Giờ mở cửa:

Chỉ đường: 20.419.158,10.616.503.089.999.900 (tọa độ chính xác)

Hình ảnh:


Hỏi: Địa chỉ CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG MIỀN BẮC – JSC ở đâu?

Trả lời: 118 Trần Huy Liệu Trần Đăng Ninh TP. Nam Định

Hỏi: Số điện thoại của CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG MIỀN BẮC – JSC là bao nhiêu?

Trả lời: 0228 3836 617

Hỏi: CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG MIỀN BẮC – JSC mở cửa lúc mấy giờ?

Trả lời:

Hỏi: Website của CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG MIỀN BẮC – JSC là gì?

Trả lời:


7,CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG MIỀN BẮC – JSC,118 Trần Huy Liệu,Trần Đăng Ninh,TP. Nam Định,Nam Định, Vietnam,2,CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG MIỀN BẮC – JSC, 118 Trần Huy Liệu, Trần Đăng Ninh, TP. Nam Định, Nam Định, Vietnam,1,118 Trần Huy Liệu, Trần Đăng Ninh, TP. Nam Định, Nam Định, Vietnam,4,Nam Dinh, VietnamTrần Đăng Ninh, TP. Nam Định,118 Trần Huy Liệu,118 Trần Huy Liệu,Nam Dinh,,TP. Nam Định, Nam Dinh,VN

Xem thêm:  SÀN GIAO DỊCH BẤT ĐỘNG SẢN NAM BÌNH PHƯỚC