Công ty Cổ phần Vận tải Đường sắt Sài Gòn, Phường Bến Thành

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 136 Hàm Nghi, Phường Bến Thành, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh 700000, Việt Nam
Số điện thoại 028 3821 1192
Trang web 028 3812 3888
Vị trí chính xác Street 13 Ward, Dịch vụ vận chuyển hàng hóa,Dịch vụ giao nhận hàng hóa


Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Công ty CP Bưu Vận Nội Địa và Quốc Tế Đông Dương, Phú Hòa