Công Ty Cổ Phần Tư Vấn – Thiết Kế & Dịch Vụ Kỹ Thuật Dkc

Địa chỉ: 132/1A, Huỳnh Ngọc Huệ, Phường An Khê, Quận Thanh Khê, Thành Phố Đà Nẵng Hòa Khê Thanh Khê

Số điện thoại: 098 303 00 04

Trang web:

Giờ mở cửa:

Chỉ đường: 160.588.958,1.081.862.338 (tọa độ chính xác)

Hình ảnh:


Hỏi: Địa chỉ Công Ty Cổ Phần Tư Vấn – Thiết Kế & Dịch Vụ Kỹ Thuật Dkc ở đâu?

Trả lời: 132/1A, Huỳnh Ngọc Huệ, Phường An Khê, Quận Thanh Khê, Thành Phố Đà Nẵng Hòa Khê Thanh Khê

Hỏi: Số điện thoại của Công Ty Cổ Phần Tư Vấn – Thiết Kế & Dịch Vụ Kỹ Thuật Dkc là bao nhiêu?

Trả lời: 098 303 00 04

Hỏi: Công Ty Cổ Phần Tư Vấn – Thiết Kế & Dịch Vụ Kỹ Thuật Dkc mở cửa lúc mấy giờ?

Trả lời:

Hỏi: Website của Công Ty Cổ Phần Tư Vấn – Thiết Kế & Dịch Vụ Kỹ Thuật Dkc là gì?

Trả lời:


7,Công Ty Cổ Phần Tư Vấn – Thiết Kế & Dịch Vụ Kỹ Thuật Dkc,132/1A, Huỳnh Ngọc Huệ, Phường An Khê, Quận Thanh Khê, Thành Phố Đà Nẵng,Hòa Khê,Thanh Khê,Đà Nẵng, Vietnam,2,Công Ty Cổ Phần Tư Vấn – Thiết Kế & Dịch Vụ Kỹ Thuật Dkc, 132/1A, Huỳnh Ngọc Huệ, Phường An Khê, Quận Thanh Khê, Thành Phố Đà Nẵng, Hòa Khê, Thanh Khê, Đà Nẵng, Vietnam,1,132/1A, Huỳnh Ngọc Huệ, Phường An Khê, Quận Thanh Khê, Thành Phố Đà Nẵng, Hòa Khê, Thanh Khê, Đà Nẵng, Vietnam,4,Da Nang, VietnamHòa Khê, Thanh Khê District,132/1A, Huỳnh Ngọc Huệ, Phường An Khê, Quận Thanh Khê, Thành Phố Đà Nẵng,132/1A, Huỳnh Ngọc Huệ, Phường An Khê, Quận Thanh Khê, Thành Phố Đà Nẵng,Da Nang,,Thanh Khê District, Da Nang,VN