Công Ty Cổ Phần Tập đoàn Đất Xanh, Phường 25

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 2W Ung Văn Khiêm, Phường 25, Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 028 6252 5252
Trang web datxanh.vn
Vị trí chính xác 10.804.936.999.999.900, 10.672.131.789.999.900


Địa chỉ Công Ty Cổ Phần Tập đoàn Đất Xanh ở đâu?

2W Ung Văn Khiêm, Phường 25, Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giờ làm việc của Công Ty Cổ Phần Tập đoàn Đất Xanh như thế nào?

Chủ Nhật:[08:00-18:00], Thứ Hai:[08:00-18:00], Thứ Ba:[08:00-18:00], Thứ Tư:[08:00-18:00], Thứ Năm:[08:00-18:00], Thứ Sáu:[08:00-18:00], Thứ Bảy:[08:00-18:00]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH T&T BÌNH ĐỊNH - TRỤ SỞ CHÍNH - Thành phố