Công Ty Cổ Phần Phát Triển Hạ Tầng Khu Công Nghiệp Tây Ninh, Trảng Bàng

Thông tin địa điểm

Địa chỉ Đường Số 12, Khu Công Nghiệp, Trảng Bàng, Tây Ninh, Việt Nam
Số điện thoại 0276 3882 728
Trang web
Vị trí chính xác 110.179.653, 1.063.894.892


Xem thêm:  Công ty Cổ Phần Tư vấn Xây dựng và Đầu tư Nam Thái - Nam Tiến