CÔNG TY CỔ PHẦN MẮT KÍNH SÀI GÒN, Phường 6

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 46-48 Phạm Ngọc Thạch, Phường 6, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 028 3930 5200
Trang web saigonoptic.com
Vị trí chính xác 107.854.735, 1.066.931.281


Địa chỉ CÔNG TY CỔ PHẦN MẮT KÍNH SÀI GÒN ở đâu?

46-48 Phạm Ngọc Thạch, Phường 6, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giờ làm việc của CÔNG TY CỔ PHẦN MẮT KÍNH SÀI GÒN như thế nào?

Thứ Bảy:[08:00-18:00], Chủ Nhật:[08:00-18:00], Thứ Hai:[08:00-18:00], Thứ Ba:[08:00-18:00], Thứ Tư:[08:00-18:00], Thứ Năm:[08:00-18:00], Thứ Sáu:[08:00-18:00]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Lens Optic, Phường 14