Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Xây Dựng Tây Bắc

Địa chỉ: 292, Tổ Dân Phố 18, Phường Tân Thanh, Thành Phố Điện Biên Phủ, Tỉnh Điện Biên Tân Thanh Thành phố Điện Biên Phủ

Số điện thoại: 0215 3831 588

Trang web:

Giờ mở cửa:

Chỉ đường: 213.944.302,1.030.197.886 (tọa độ chính xác)

Hình ảnh:


Hỏi: Địa chỉ Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Xây Dựng Tây Bắc ở đâu?

Trả lời: 292, Tổ Dân Phố 18, Phường Tân Thanh, Thành Phố Điện Biên Phủ, Tỉnh Điện Biên Tân Thanh Thành phố Điện Biên Phủ

Hỏi: Số điện thoại của Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Xây Dựng Tây Bắc là bao nhiêu?

Trả lời: 0215 3831 588

Hỏi: Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Xây Dựng Tây Bắc mở cửa lúc mấy giờ?

Trả lời:

Hỏi: Website của Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Xây Dựng Tây Bắc là gì?

Trả lời:


7,Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Xây Dựng Tây Bắc,292, Tổ Dân Phố 18, Phường Tân Thanh, Thành Phố Điện Biên Phủ, Tỉnh Điện Biên,Tân Thanh,Thành phố Điện Biên Phủ,Điện Biên, Vietnam,2,Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Xây Dựng Tây Bắc, 292, Tổ Dân Phố 18, Phường Tân Thanh, Thành Phố Điện Biên Phủ, Tỉnh Điện Biên, Tân Thanh, Thành phố Điện Biên Phủ, Điện Biên, Vietnam,1,292, Tổ Dân Phố 18, Phường Tân Thanh, Thành Phố Điện Biên Phủ, Tỉnh Điện Biên, Tân Thanh, Thành phố Điện Biên Phủ, Điện Biên, Vietnam,4,Dien Bien, VietnamTân Thanh, Điện Biên Phủ, Thành phố Điện Biên Phủ,292, Tổ Dân Phố 18, Phường Tân Thanh, Thành Phố Điện Biên Phủ, Tỉnh Điện Biên,292, Tổ Dân Phố 18, Phường Tân Thanh, Thành Phố Điện Biên Phủ, Tỉnh Điện Biên,Dien Bien,,Thành phố Điện Biên Phủ, Dien Bien,VN