Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Xây Dựng Công Trình Đô Thị Tây Đô

Địa chỉ: 29A1, Khu Dân Cư 91B, Phường An Khánh, Quận Ninh Kiều, Thành Phố Cần Thơ Phường An Khánh Ninh Kiều

Số điện thoại: 0292 3783 604

Trang web:

Giờ mở cửa:

Chỉ đường: 10.031.157.499.999.900,1.057.556.298 (tọa độ chính xác)

Hình ảnh:


Hỏi: Địa chỉ Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Xây Dựng Công Trình Đô Thị Tây Đô ở đâu?

Trả lời: 29A1, Khu Dân Cư 91B, Phường An Khánh, Quận Ninh Kiều, Thành Phố Cần Thơ Phường An Khánh Ninh Kiều

Hỏi: Số điện thoại của Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Xây Dựng Công Trình Đô Thị Tây Đô là bao nhiêu?

Trả lời: 0292 3783 604

Hỏi: Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Xây Dựng Công Trình Đô Thị Tây Đô mở cửa lúc mấy giờ?

Trả lời:

Hỏi: Website của Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Xây Dựng Công Trình Đô Thị Tây Đô là gì?

Trả lời:


7,Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Xây Dựng Công Trình Đô Thị Tây Đô,29A1, Khu Dân Cư 91B, Phường An Khánh, Quận Ninh Kiều, Thành Phố Cần Thơ,Phường An Khánh,Ninh Kiều,Cần Thơ, Vietnam,2,Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Xây Dựng Công Trình Đô Thị Tây Đô, 29A1, Khu Dân Cư 91B, Phường An Khánh, Quận Ninh Kiều, Thành Phố Cần Thơ, Phường An Khánh, Ninh Kiều, Cần Thơ, Vietnam,1,29A1, Khu Dân Cư 91B, Phường An Khánh, Quận Ninh Kiều, Thành Phố Cần Thơ, Phường An Khánh, Ninh Kiều, Cần Thơ, Vietnam,4,Cần Thơ, VietnamAn Khánh, Ninh Kiều,29A1, Khu Dân Cư 91B, Phường An Khánh, Quận Ninh Kiều, Thành Phố Cần Thơ,29A1, Khu Dân Cư 91B, Phường An Khánh, Quận Ninh Kiều, Thành Phố Cần Thơ,Cần Thơ,,Ninh Kiều, Cần Thơ,VN