Công ty BĐS Diễm Châu Land

Địa chỉ: 207 Hàng Kênh Lê Chân Hải Phòng

Số điện thoại: 093 691 18 69

Trang web: diemchauland.com

Giờ mở cửa: Friday:[Open 24 hours], Saturday:[Open 24 hours], Sunday:[Open 24 hours], Monday:[Open 24 hours], Tuesday:[Open 24 hours], Wednesday:[Open 24 hours], Thursday:[Open 24 hours]

Chỉ đường: 20.847.092.699.999.900,10.668.555.769.999.900 (tọa độ chính xác)

Hình ảnh:


Hỏi: Địa chỉ Công ty BĐS Diễm Châu Land ở đâu?

Trả lời: 207 Hàng Kênh Lê Chân Hải Phòng

Hỏi: Số điện thoại của Công ty BĐS Diễm Châu Land là bao nhiêu?

Trả lời: 093 691 18 69

Hỏi: Công ty BĐS Diễm Châu Land mở cửa lúc mấy giờ?

Trả lời: Friday:[Open 24 hours], Saturday:[Open 24 hours], Sunday:[Open 24 hours], Monday:[Open 24 hours], Tuesday:[Open 24 hours], Wednesday:[Open 24 hours], Thursday:[Open 24 hours]

Hỏi: Website của Công ty BĐS Diễm Châu Land là gì?

Trả lời: diemchauland.com


7,Công ty BĐS Diễm Châu Land,207 Hàng Kênh,Lê Chân,Hải Phòng,Vietnam,2,Công ty BĐS Diễm Châu Land, 207 Hàng Kênh, Lê Chân, Hải Phòng, Vietnam,1,207 Hàng Kênh, Lê Chân, Hải Phòng, Vietnam,4,Haiphong, VietnamHàng Kênh, Lê Chân,207 Hàng Kênh,207 Hàng Kênh,Haiphong,,Lê Chân, Haiphong,VN

Xem thêm:  Công Ty TNHH Thiết Bị Điện Nước Hải Phòng Hawee