Circle K – Nhất Chi Mai, Phường 13

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 50 Nhất Chi Mai, Phường 13, Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 028 3810 2676
Trang web circlek.com.vn
Vị trí chính xác 108.045.599, 1.066.397.106


Địa chỉ Circle K - Nhất Chi Mai ở đâu?

50 Nhất Chi Mai, Phường 13, Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giờ làm việc của Circle K - Nhất Chi Mai như thế nào?

Chủ Nhật:[Mở cửa cả ngày], Thứ Hai:[Mở cửa cả ngày], Thứ Ba:[Mở cửa cả ngày], Thứ Tư:[Mở cửa cả ngày], Thứ Năm:[Mở cửa cả ngày], Thứ Sáu:[Mở cửa cả ngày], Thứ Bảy:[Mở cửa cả ngày]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Circle K Viet Nam, Phường Cầu Ông Lãnh