Chợ Tân Định, Tân Định

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 336 Hai Bà Trưng, Tân Định, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 028 3820 1272
Trang web foody.vn
Vị trí chính xác 107.898.749, 10.669.003.579.999.900


Địa chỉ Chợ Tân Định ở đâu?

336 Hai Bà Trưng, Tân Định, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giờ làm việc của Chợ Tân Định như thế nào?

Thứ Bảy:[05:00-18:00], Chủ Nhật:[05:00-18:00], Thứ Hai:[05:00-18:00], Thứ Ba:[05:00-18:00], Thứ Tư:[05:00-18:00], Thứ Năm:[05:00-18:00], Thứ Sáu:[05:00-18:00]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Tập Đoàn Việt Úc - Hoàng Văn Thụ