Chi nhánh số 2 Công ty Hoa Sen, Thanh Điền

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 73PJ+8Q7, Unnamed Road, Thanh Điền, Châu Thành, Tây Ninh, Việt Nam
Số điện thoại 0255 3522 278
Trang web hoasengroup.vn
Vị trí chính xác 11.285.787.899.999.900, 10.608.191.099.999.900


Địa chỉ Chi nhánh số 2 Công ty Hoa Sen ở đâu?

73PJ+8Q7, Unnamed Road, Thanh Điền, Châu Thành, Tây Ninh, Việt Nam

Giờ làm việc của Chi nhánh số 2 Công ty Hoa Sen như thế nào?

Thứ Bảy:[07:00-18:00], Chủ Nhật:[07:00-18:00], Thứ Hai:[07:00-18:00], Thứ Ba:[07:00-18:00], Thứ Tư:[07:00-18:00], Thứ Năm:[07:00-18:00], Thứ Sáu:[07:00-18:00]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Công Ty Cổ Phần Chế Biến Gỗ Bình Minh, Bàu Lùn