Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Giao Hàng Tiết Kiệm Tại Cần Thơ, Hưng Phú

Thông tin địa điểm

Địa chỉ E55 Đường Sô 2, Hưng Phú, Cái Răng, Cần Thơ, Việt Nam
Số điện thoại 0292 2233 977
Trang web giaohangtietkiem.vn
Vị trí chính xác 100.221.372, 10.578.408.359.999.900


Xem thêm:  Chung cư Ánh Dương - Thành phố Hạ Long