Canalis Club, Phường 8

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 264 Đ. Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường 8, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 0828 264 264
Trang web facebook.com
Vị trí chính xác 10.787.355.699.999.900, 1.066.868.219


Địa chỉ Canalis Club ở đâu?

264 Đ. Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường 8, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giờ làm việc của Canalis Club như thế nào?

Thứ Bảy:[21:00-03:30], Chủ Nhật:[21:00-03:30], Thứ Hai:[21:00-03:30], Thứ Ba:[21:00-03:30], Thứ Tư:[21:00-00:00], Thứ Năm:[21:00-03:30], Thứ Sáu:[21:00-03:30]

Hình ảnh tham khảo