Cần Thơ Property

Địa chỉ: 60A Ba Tháng Hai Hưng Lợi Ninh Kiều

Số điện thoại: 0815 515 339

Trang web:

Giờ mở cửa: Friday:[8AM-5:30PM], Saturday:[8AM-12PM], Sunday:[Closed], Monday:[8AM-5:30PM], Tuesday:[8AM-5:30PM], Wednesday:[8AM-5:30PM], Thursday:[8AM-5:30PM]

Chỉ đường: 100.137.187,105.757.818 (tọa độ chính xác)

Hình ảnh:


Hỏi: Địa chỉ Cần Thơ Property ở đâu?

Trả lời: 60A Ba Tháng Hai Hưng Lợi Ninh Kiều

Hỏi: Số điện thoại của Cần Thơ Property là bao nhiêu?

Trả lời: 0815 515 339

Hỏi: Cần Thơ Property mở cửa lúc mấy giờ?

Trả lời: Friday:[8AM-5:30PM], Saturday:[8AM-12PM], Sunday:[Closed], Monday:[8AM-5:30PM], Tuesday:[8AM-5:30PM], Wednesday:[8AM-5:30PM], Thursday:[8AM-5:30PM]

Hỏi: Website của Cần Thơ Property là gì?

Trả lời:


7,Cần Thơ Property,60A Ba Tháng Hai,Hưng Lợi,Ninh Kiều,Cần Thơ, Vietnam,2,Cần Thơ Property, 60A Ba Tháng Hai, Hưng Lợi, Ninh Kiều, Cần Thơ, Vietnam,1,60A Ba Tháng Hai, Hưng Lợi, Ninh Kiều, Cần Thơ, Vietnam,4,Cần Thơ, VietnamHưng Lợi, Ninh Kiều,60A Ba Tháng Hai,60A Ba Tháng Hai,Cần Thơ,,Ninh Kiều, Cần Thơ,VN

Xem thêm:  PHOTOCOPPY, ĐO ĐẠC HTB