Cà phê Văn Minh, Đồng Khởi

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 83VC+JM5, Đồng Khởi, Châu Thành, Tây Ninh, Việt Nam
Số điện thoại 0349 016 607
Trang web
Vị trí chính xác 113.440.227, 10.607.173.329.999.900


Địa chỉ Cà phê Văn Minh ở đâu?

83VC+JM5, Đồng Khởi, Châu Thành, Tây Ninh, Việt Nam

Giờ làm việc của Cà phê Văn Minh như thế nào?

Thứ Sáu:[08:00-21:00], Thứ Bảy:[08:00-21:00], Chủ Nhật:[08:00-21:00], Thứ Hai:[08:00-21:00], Thứ Ba:[08:00-21:00], Thứ Tư:[08:00-21:00], Thứ Năm:[08:00-21:00]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Cafe Lối Nhỏ, Khu phố 3