Cà phê Huyền, Thanh Hòa

Thông tin địa điểm

Địa chỉ C2XJ+4GQ, Thanh Hòa, Tân Biên, Tây Ninh, Việt Nam
Số điện thoại 0853 767 875
Trang web
Vị trí chính xác 114.478.415, 1.060.313.465


Địa chỉ Cà phê Huyền ở đâu?

C2XJ+4GQ, Thanh Hòa, Tân Biên, Tây Ninh, Việt Nam

Giờ làm việc của Cà phê Huyền như thế nào?

Thứ Bảy:[Mở cửa cả ngày], Chủ Nhật:[Mở cửa cả ngày], Thứ Hai:[Mở cửa cả ngày], Thứ Ba:[Mở cửa cả ngày], Thứ Tư:[Mở cửa cả ngày], Thứ Năm:[Mở cửa cả ngày], Thứ Sáu:[Mở cửa cả ngày]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Cà phê Ngọc Sương, An Hoà