Bưu Điện Phú Mỹ, Phú Thuận

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 697 Huỳnh Tấn Phát, Phú Thuận, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 028 3873 3982
Trang web vnpost.vn
Vị trí chính xác 10.736.881.799.999.900, 1.067.306.892


Địa chỉ Bưu Điện Phú Mỹ ở đâu?

697 Huỳnh Tấn Phát, Phú Thuận, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giờ làm việc của Bưu Điện Phú Mỹ như thế nào?

Chủ Nhật:[Đóng cửa], Thứ Hai:[07:00-12:00], Thứ Ba:[07:00-12:00], Thứ Tư:[07:00-12:00], Thứ Năm:[07:00-12:00], Thứ Sáu:[07:00-12:00], Thứ Bảy:[07:00-12:00]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Bưu điện Hóc Môn, TT. Hóc Môn