Bưu cục VIETTEL Củ Chi, Ấp Tân Tiến

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 84 Liêu Bình Hương, Ấp Tân Tiến, Củ Chi, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 028 6681 5636
Trang web viettelpost.com.vn
Vị trí chính xác 109.657.708, 1.065.048.332


Địa chỉ Bưu cục VIETTEL Củ Chi ở đâu?

84 Liêu Bình Hương, Ấp Tân Tiến, Củ Chi, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giờ làm việc của Bưu cục VIETTEL Củ Chi như thế nào?

Thứ Sáu:[07:00-18:00], Thứ Bảy:[07:00-18:00], Chủ Nhật:[07:00-18:00], Thứ Hai:[07:00-18:00], Thứ Ba:[07:00-18:00], Thứ Tư:[07:00-18:00], Thứ Năm:[07:00-18:00]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Cửa Hàng Hiền Tâm, Khóm 3