Bông Lan Trứng Muối – Bếp Bánh Mẹ Huy, Phước Đông

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 493 Suối Cao B, Phước Đông, Gò Dầu, Tây Ninh, Việt Nam
Số điện thoại 093 313 57 00
Trang web
Vị trí chính xác 111.014.284, 10.632.699.649.999.900


Địa chỉ Bông Lan Trứng Muối - Bếp Bánh Mẹ Huy ở đâu?

493 Suối Cao B, Phước Đông, Gò Dầu, Tây Ninh, Việt Nam

Giờ làm việc của Bông Lan Trứng Muối - Bếp Bánh Mẹ Huy như thế nào?

Thứ Bảy:[08:00-21:00], Chủ Nhật:[08:00-21:00], Thứ Hai:[08:00-21:00], Thứ Ba:[08:00-21:00], Thứ Tư:[08:00-21:00], Thứ Năm:[08:00-21:00], Thứ Sáu:[08:00-21:00]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Bánh Kem Hoài Thu, An Cơ