BIDV – Chi Nhánh Thủ Dầu Một, Phú Cường

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 37 Yersin, Phú Cường, Thủ Dầu Một, Bình Dương 590000, Việt Nam
Số điện thoại 0274 3822 423
Trang web bidv.com.vn
Vị trí chính xác 109.832.831, 10.666.302.309.999.900


Địa chỉ BIDV - Chi Nhánh Thủ Dầu Một ở đâu?

37 Yersin, Phú Cường, Thủ Dầu Một, Bình Dương 590000, Việt Nam

Giờ làm việc của BIDV - Chi Nhánh Thủ Dầu Một như thế nào?

Thứ Bảy:[Đóng cửa], Chủ Nhật:[Đóng cửa], Thứ Hai:[07:30-11:30], Thứ Ba:[07:30-11:30], Thứ Tư:[07:30-11:30], Thứ Năm:[07:30-11:30], Thứ Sáu:[07:30-11:30]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Ngân hàng Quốc Tế - VIB Tân Mai, Tân Mai