BIDV – Chi Nhánh Nam Bình Dương, Binh Hoà

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 10 Hữu Nghị, Binh Hoà, Thuận An, Bình Dương 590000, Việt Nam
Số điện thoại 0274 3756 172
Trang web bidv.com.vn
Vị trí chính xác 10.924.612, 10.671.458.949.999.900


Địa chỉ BIDV - Chi Nhánh Nam Bình Dương ở đâu?

10 Hữu Nghị, Binh Hoà, Thuận An, Bình Dương 590000, Việt Nam

Giờ làm việc của BIDV - Chi Nhánh Nam Bình Dương như thế nào?

Thứ Bảy:[Đóng cửa], Chủ Nhật:[Đóng cửa], Thứ Hai:[07:30-11:30], Thứ Ba:[07:30-11:30], Thứ Tư:[07:30-11:30], Thứ Năm:[07:30-11:30], Thứ Sáu:[07:30-11:30]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP & PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN - CN HUYỆN HÒA THÀNH, Khu phố 2