BỆNH VIỆN THÚ Y TÂY NINH, Cách Mạng Tháng Tám

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 769, Cách Mạng Tháng Tám, Tp. Tây Ninh, 80000, Việt Nam
Số điện thoại 0888 282 142
Trang web thuytayninh.com
Vị trí chính xác 1.130.888, 106.113.727


Địa chỉ BỆNH VIỆN THÚ Y TÂY NINH ở đâu?

769, Cách Mạng Tháng Tám, Tp. Tây Ninh, 80000, Việt Nam

Giờ làm việc của BỆNH VIỆN THÚ Y TÂY NINH như thế nào?

Thứ Sáu:[07:30-19:30], Thứ Bảy:[07:30-19:30], Chủ Nhật:[07:30-19:30], Thứ Hai:[07:30-19:30], Thứ Ba:[07:30-19:30], Thứ Tư:[07:30-19:30], Thứ Năm:[07:30-19:30]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Cửa hàng Thuốc Thú y Châu Toàn, Khu phố 3