Bệnh Viện Thú Y PetCare 3 (Petcare Veterinary Hospital), Phường 9

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 146 Đ. Xóm Đất, Phường 9, Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh 700000, Việt Nam
Số điện thoại 0888 671 088
Trang web 093 964 76 19
Vị trí chính xác P, Cửa hàng cá cảnh


Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Bệnh Viện Thú Y PetPro, Bình Hưng Hoà B