Bệnh viện quận 6, Phường 11

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 2D Chợ Lớn, Phường 11, Quận 6, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 028 3875 0990
Trang web bvquan6.medinet.gov.vn
Vị trí chính xác 10.746.539.199.999.900, 1.066.345.087


Địa chỉ Bệnh viện quận 6 ở đâu?

2D Chợ Lớn, Phường 11, Quận 6, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giờ làm việc của Bệnh viện quận 6 như thế nào?

Thứ Bảy:[Mở cửa cả ngày], Chủ Nhật:[Mở cửa cả ngày], Thứ Hai:[Mở cửa cả ngày], Thứ Ba:[Mở cửa cả ngày], Thứ Tư:[Mở cửa cả ngày], Thứ Năm:[Mở cửa cả ngày], Thứ Sáu:[Mở cửa cả ngày]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Bệnh viện Chợ Rẫy, Phường 12