Bệnh viện Phục hồi chức năng tỉnh Bình Dương, Phú Cường

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 31 Yersin, Phú Cường, Thủ Dầu Một, Bình Dương, Việt Nam
Số điện thoại 0274 3822 338
Trang web
Vị trí chính xác 10.983.437, 10.666.358.199.999.900


Địa chỉ Bệnh viện Phục hồi chức năng tỉnh Bình Dương ở đâu?

31 Yersin, Phú Cường, Thủ Dầu Một, Bình Dương, Việt Nam

Giờ làm việc của Bệnh viện Phục hồi chức năng tỉnh Bình Dương như thế nào?

Chủ Nhật:[Đóng cửa], Thứ Hai:[07:00-20:00], Thứ Ba:[07:00-20:00], Thứ Tư:[07:00-20:00], Thứ Năm:[07:00-20:00], Thứ Sáu:[07:00-20:00], Thứ Bảy:[07:00-20:00]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Bệnh viện đa khoa Xuyên Á Vĩnh Long - Phường 9