BEER HOUSE – Bia Nhập Khẩu Chính Hãng, Phường 13

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 13B Lê Tấn Quốc, Phường 13, Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh 700000, Việt Nam
Số điện thoại 096 897 58 97
Trang web bianhapkhau.net
Vị trí chính xác 10.804.549, 10.663.829.989.999.900


Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  First Beer - Bia Nhập Khẩu Giá Sỉ, Phường 14