Beauty Salon Ju Bin, Phú Thọ Hoà

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 244 Đ. Vườn Lài, Phú Thọ Hoà, Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 093 124 15 93
Trang web
Vị trí chính xác 10.787.956, 10.662.648.589.999.900


Địa chỉ Beauty Salon Ju Bin ở đâu?

244 Đ. Vườn Lài, Phú Thọ Hoà, Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giờ làm việc của Beauty Salon Ju Bin như thế nào?

Chủ Nhật:[09:00-17:00], Thứ Hai:[09:00-17:00], Thứ Ba:[09:00-17:00], Thứ Tư:[09:00-17:00], Thứ Năm:[09:00-17:00], Thứ Sáu:[09:00-17:00], Thứ Bảy:[09:00-17:00]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Uốn tóc King, Hiệp Ninh