Bánh kem MINH HẠNH, Tân định 2

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 27 Nguyễn Chí Thanh, Tân định 2, Dương Minh Châu, Tây Ninh, Việt Nam
Số điện thoại 0276 3721 225
Trang web facebook.com
Vị trí chính xác 113.797.588, 10.622.281.869.999.900


Địa chỉ Bánh kem MINH HẠNH ở đâu?

27 Nguyễn Chí Thanh, Tân định 2, Dương Minh Châu, Tây Ninh, Việt Nam

Giờ làm việc của Bánh kem MINH HẠNH như thế nào?

Thứ Bảy:[Mở cửa cả ngày], Chủ Nhật:[Mở cửa cả ngày], Thứ Hai:[07:00-21:00], Thứ Ba:[07:00-21:00], Thứ Tư:[07:00-21:00], Thứ Năm:[07:00-21:00], Thứ Sáu:[07:00-21:00]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Baker's House, Phường 2