Bánh canh Sáu Liên 1, Gia Huỳnh

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 29M7+M4X, Quốc Lộ 19, Gia Huỳnh, Trảng Bàng, Tây Ninh, Việt Nam
Số điện thoại 0276 3881 027
Trang web
Vị trí chính xác 110.342.342, 1.063.628.597


Địa chỉ Bánh canh Sáu Liên 1 ở đâu?

29M7+M4X, Quốc Lộ 19, Gia Huỳnh, Trảng Bàng, Tây Ninh, Việt Nam

Giờ làm việc của Bánh canh Sáu Liên 1 như thế nào?

Thứ Bảy:[Mở cửa cả ngày], Chủ Nhật:[Mở cửa cả ngày], Thứ Hai:[Mở cửa cả ngày], Thứ Ba:[Mở cửa cả ngày], Thứ Tư:[Mở cửa cả ngày], Thứ Năm:[Mở cửa cả ngày], Thứ Sáu:[Mở cửa cả ngày]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  QUÁN CÀ PHÊ NHÃ PHƯƠNG, Ninh Bình