BÁNH BAO THỌ PHÁT, Phường 7

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 78-80 Đường Nguyễn Tri Phương, Phường 7, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh 700000, Việt Nam
Số điện thoại 028 3924 6765
Trang web thophat.com
Vị trí chính xác 10.753.044.599.999.900, 10.666.958.029.999.900


Địa chỉ BÁNH BAO THỌ PHÁT ở đâu?

78-80 Đường Nguyễn Tri Phương, Phường 7, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh 700000, Việt Nam

Giờ làm việc của BÁNH BAO THỌ PHÁT như thế nào?

Thứ Bảy:[05:30-22:00], Chủ Nhật:[05:30-22:00], Thứ Hai:[05:30-22:00], Thứ Ba:[05:30-22:00], Thứ Tư:[05:30-22:00], Thứ Năm:[05:30-22:00], Thứ Sáu:[05:30-22:00]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Bánh mì cụ lý, Phường 6