Bang Huu Construction And Trading One Member Co.,Ltd

Địa chỉ: Số Nhà 008, Đường Hồ Tùng Mậu, Phường Đoàn Kết, Thị Xã Lai Châu Quyết Thắng Thị xã Lai Châu

Số điện thoại: 0213 3794 689

Trang web:

Giờ mở cửa:

Chỉ đường: 223.997.565,10.344.772.189.999.900 (tọa độ chính xác)

Hình ảnh:


Hỏi: Địa chỉ Bang Huu Construction And Trading One Member Co.,Ltd ở đâu?

Trả lời: Số Nhà 008, Đường Hồ Tùng Mậu, Phường Đoàn Kết, Thị Xã Lai Châu Quyết Thắng Thị xã Lai Châu

Hỏi: Số điện thoại của Bang Huu Construction And Trading One Member Co.,Ltd là bao nhiêu?

Trả lời: 0213 3794 689

Hỏi: Bang Huu Construction And Trading One Member Co.,Ltd mở cửa lúc mấy giờ?

Trả lời:

Hỏi: Website của Bang Huu Construction And Trading One Member Co.,Ltd là gì?

Trả lời:


7,Bang Huu Construction And Trading One Member Co.,Ltd,Số Nhà 008, Đường Hồ Tùng Mậu, Phường Đoàn Kết, Thị Xã Lai Châu,Quyết Thắng,Thị xã Lai Châu,Lai Châu, Vietnam,2,Bang Huu Construction And Trading One Member Co.,Ltd, Số Nhà 008, Đường Hồ Tùng Mậu, Phường Đoàn Kết, Thị Xã Lai Châu, Quyết Thắng, Thị xã Lai Châu, Lai Châu, Vietnam,1,Số Nhà 008, Đường Hồ Tùng Mậu, Phường Đoàn Kết, Thị Xã Lai Châu, Quyết Thắng, Thị xã Lai Châu, Lai Châu, Vietnam,4,Lai Chau, VietnamQuyết Thắng, Thị xã Lai Châu,Số Nhà 008, Đường Hồ Tùng Mậu, Phường Đoàn Kết, Thị Xã Lai Châu,Số Nhà 008, Đường Hồ Tùng Mậu, Phường Đoàn Kết, Thị Xã Lai Châu,Lai Chau,,Thị xã Lai Châu, Lai Chau,VN