Bác sĩ Trực, TT. Hoà Thành

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 283 Hùng Vương, TT. Hoà Thành, Hoà Thành, Tây Ninh, Việt Nam
Số điện thoại 0276 3844 697
Trang web
Vị trí chính xác 11.293.656.799.999.900, 1.061.286.672


Địa chỉ Bác sĩ Trực ở đâu?

283 Hùng Vương, TT. Hoà Thành, Hoà Thành, Tây Ninh, Việt Nam

Giờ làm việc của Bác sĩ Trực như thế nào?

Thứ Bảy:[11:00-19:00], Chủ Nhật:[11:00-19:00], Thứ Hai:[11:00-19:00], Thứ Ba:[11:00-19:00], Thứ Tư:[11:00-19:00], Thứ Năm:[11:00-19:00], Thứ Sáu:[11:00-19:00]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Columbia Asia Hospital - Binh Duong, Thuận Giao