Bác Sĩ Thiện, Long Thành Trung

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 374 Tôn Đức Thắng, Long Thành Trung, Hoà Thành, Tây Ninh, Việt Nam
Số điện thoại 091 979 31 73
Trang web
Vị trí chính xác 11.266.145.999.999.900, 10.613.095.969.999.900


Địa chỉ Bác Sĩ Thiện ở đâu?

374 Tôn Đức Thắng, Long Thành Trung, Hoà Thành, Tây Ninh, Việt Nam

Giờ làm việc của Bác Sĩ Thiện như thế nào?

Thứ Bảy:[07:00-09:00], Chủ Nhật:[07:00-09:00], Thứ Hai:[07:00-09:00], Thứ Ba:[07:00-09:00], Thứ Tư:[07:00-09:00], Thứ Năm:[07:00-09:00], Thứ Sáu:[07:00-09:00]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Columbia Asia Hospital - Binh Duong, Thuận Giao