AquaLab – Shop Thủy Sinh, Phường 3

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 12 Phan Xích Long, Phường 3, Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 0364 469 030
Trang web facebook.com
Vị trí chính xác 10.803.024.899.999.900, 10.668.260.719.999.900


Địa chỉ AquaLab - Shop Thủy Sinh ở đâu?

12 Phan Xích Long, Phường 3, Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giờ làm việc của AquaLab - Shop Thủy Sinh như thế nào?

Chủ Nhật:[10:00-18:00], Thứ Hai:[10:00-20:00], Thứ Ba:[10:00-20:00], Thứ Tư:[10:00-20:00], Thứ Năm:[10:00-20:00], Thứ Sáu:[10:00-20:00], Thứ Bảy:[10:00-18:00]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Thủy Sinh Thoock Aquatic, Tân Hiệp